14.11 Concordia Design – Konferencja „EDUakcja Elokwencja-Dyskusja-Użyteczność”

Dodano:16 października 2013 / 0 Komentarzy

button_r5_c1

W przypadku problemów z zapisami, prosimy o informację na jeden z poniższych adresów mailowych, będziemy odpowiadać w przeciągu 24h:
anna.kromska@fundacjaperitia.pl
beata.frankiewicz@fundacjaperitia.pl

 

Miejsce: Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3

 

Agenda:

Godzina

Tytuł

15.30-16.00

Zapisy uczestników

 

16.00-16.10

Powitanie gości

Prowadzące:  Monika Łagodzińska, Prezes Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Anna Kromska, Koordynator Konferencji EDUakcja więcej…

16.10-16.30

Temat: Spersonalizowana edukacja w demokratycznym środowisku odpowiedzią na potrzeby rozwojowe uczniów.

Prowadzący: Michał Jankowski, Prezes Fundacji Edukacja Demokratyczna więcej…

16.30-16.50

Temat: Coaching zespołowy, jako sposób wspierania organizacji uczącej się

Prowadząca: Inga Bielińska, Pracownia Rozwoju Inga Bielińska  więcej…

16.50-17.10

Temat: Jakiego nauczyciela potrzebuje współczesna edukacja?

Prowadzący: dr Krzysztof Wawrzyniak  więcej…

17.10-17.30

Temat: Edukacja domowa a XXI wiek

Prowadzący: dr hab. Marek Budajczak  więcej…

17.30-17.45 

Przerwa

17.45-18.05

Temat: O wychodzeniu ze sfery komfortu. Kiedy doświadczenie może sprzyjać uczeniu się?

Prowadząca: dr Małgorzata Rosalska  więcej…

18.05-18.11

Temat: Idea kształcenia przez całe życie – działalność Uniwersytetu Każdego Wieku 

Prowadząca: Julita Plura – Broniszewska więcej…

18.11-18.15

Temat:Wystąpienie słuchaczki Uniwersytetu Każdego Wieku

Prowadząca: Alfreda Kita  więcej…

18.15-18.35

 

Temat: Niespodzianka:))

Prowadzący:    więcej…

18.35-18.55

Temat: Wykorzystaj lepiej swój mózg!

Prowadzący: Jarosław Schulz  więcej…

18.55-19.15

 

Temat: Człowiek renesansu nie istnieje! Komentarz socjologa o stanie wiedzy i jej komunikowaniu w XXI wieku

Prowadząca: Anna Waligóra, socjolog więcej…

19.15-19.30

 

Podsumowanie

Prowadzące:  Monika Łagodzińska, Prezes Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Anna Kromska, Koordynator Konferencji EDUakcja, więcej…

 
 
 

button_r5_c1

 

Agenda szczegółowa:

 

foto

anna kromska

Wprowadzenie –
 
Godz. 16.00-16.10
Prowadząca: Monika Łagodzińska, Prezes  Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Anna Kromska Koordynator Konferencji EDUakcja
 
Monika Łagodzińska
W swoich działaniach łączy 11-letnie doświadczenie biznesowe z pracą w organizacjach pozarządowych. Pracuje z przedsiębiorcami, start up-ami  oraz wszystkimi pragnącymi polepszyć swoje życie, wspierając ich ponadprzeciętny rozwój. 
 
Anna Kromska
Koordynator Konferencji EDUakcja
……………………………………………………………………………………………….
Michal_Jankowski
Tytuł:Spersonalizowana edukacja w demokratycznym środowisku odpowiedzią na potrzeby rozwojowe uczniów. 
 
Godz. 16.10-16.30
 
Prowadzący: Michał Jankowski, Prezes Fundacji Edukacja Demokratyczna
Propagator idei edukacji demokratycznej i przestrzegania praw człowieka wobec dzieci; założyciel i prezes Fundacji Edukacja Demokratyczna; inicjator i współorganizator pierwszej w Polsce społecznej szkoły demokratycznej „Trampolina”; ojciec trójki dzieci w wieku szkolnym, które zainspirowały go do uruchomienia szkoły przyjaznej dzieciom, w której hierarchia i posłuszeństwo tradycyjnej szkoły zostały zastąpione świadomym uczeniem się z własnej woli zachodzącym w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku.
Przedsiębiorca – posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć – m.in. firm w branży technologii informatycznych zajmujących się wdrożeniami i outsourcingiem systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami.
W obecnych przedsięwzięciach dotyczących edukacji łączy doświadczenie biznesowe z wiedzą w zakresie psychologii, prawa i holistycznego rozwoju człowieka. Ma 45 lat, ceni życie rodzinne, dba o rekreacyjną aktywność sportową i postępowanie w harmonii z naturą.
 
O wystąpieniu:
Jakie są dziś konsekwencje masowej, ujednoliconej edukacji. Co jest potrzebne by indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów mogły być zaspokajane? Jak rozumieć środowisko rozwojowe w edukacji demokratycznej? Gdzie w szkolnej demokracji kończy się wolność? Dlaczego w środowisku szkoły demokratycznej dochodzi do samoregulacji zachowań uczniów i utrzymania dyscypliny? Czy bez wolności można nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności? Jaki wpływ ma wolność osobista w szkole na rozwój kompetencji społecznych? Gdzie leży źródło motywacji do nauki i rozwoju uczniów szkoły demokratycznej. Czy szkoła demokratyczna spełni oczekiwania każdego ucznia?
………………………………………………………………………………………………..
inga bielinska
Tytuł: Coaching zespołowy, jako sposób wspierania organizacji uczącej się
Godz. 16.30-16.50
 
Prowadząca: Inga BielińskaPracownia Rozwoju Inga Bielińska
Jest coachem, który pomaga klientom wpadać na dobre pomysły i wspiera ich aż do osiągnięcia rezultatów, które przekładają się na realne profity finansowe. Jej idealnym klientem jest przedsiębiorca, freelancer, manager lub zespół, który osiągając świetne wyniki chce zarobić świetne pieniądze. Ma za soba około 400 h coachingowych (10.2012 uzyskała tytuł ACC) w zakresie coachingu managerskiego, coachingu kreatywnosci i coachingu zespołów.

Swoimi warsztatami kreatywności i coachingiem rozwija inicjatywy prospołeczne: Kampanie Wspieramy Dobre Myśli, Centrum NGO Poznań, Fundacje Kształcenia Ustawicznego Peritia, Wielkopolskę Przedsiębiorczą i Kreatywną. Rozwijała przedsiębiorców oraz kadrę m. in.: Kompania Piwowarska, Volkswagen Polska, BZ WBK Leasing, Ecco Holiday, Urząd Gminy Dąbrowa, Osmosys Technologies, Phoenix Contact, Uniwersytet Każdego Wieku na WSB Poznań, WSB w Szczecinie Wydział Studiów Podyplomowych Coaching, WSB w Poznaniu Wydział Studiów Podyplomowych Coaching ,Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Evio Polska, ADB Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. www.ingabielinska.com

O wystąpieniu:
Organizacja ucząca się (Learning organization) – określenie oznaczające organizację zdolną do uczenia się, adaptującą się do zmiennych warunków funkcjonowania. Peter Senge, twórca idei, twierdzi, że można taki stan osiągnąć poprzez otwartość pracowników na nowe idee i trendy oraz stałe doskonalenie się. Organizacja inicjuje i wspiera te działania i sama ciągle się przekształca.  

Coaching zespołów jest jedną z metod budowania organizacji uczącej się. Jak można go zastosować?

W trakcie prelekcji zostanie przedstawione, czym są modele myślowe i systemowe, oraz jak coaching pomaga wyłonić je i kultywować w pracy zespołowej. Prelegentka przedstawi korzyści wynikające dla całej organizacji i samych pracowników zaangażowanych we wspólne cele.

………………………………………………………………………………………………..

IMG_5906
Tytuł:Jakiego nauczyciela potrzebuje współczesna edukacja?
Godz. 16.50-17.10
 

Prowadzący: dr Krzysztof Wawrzyniak
Wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu; specjalista w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli; doświadczenie pracy w gimnazjum i szkole podstawowej

O wystąpieniu:
Wystąpienie będzie koncentrowało się zarówno na ukazaniu przyczyn problemów z konstytuowaniem się autorytetu nauczyciela we współczesnej edukacji jak i ukazaniem pewnych rozwiązań w tym zakresie, mogących prowadzić nauczyciela do stawania się osobą znaczącą dla uczącego się. Szczególny nacisk zostanie tu położony na te cechy osobowościowe, które są związane z budowaniem otwartych relacji.

 

………………………………………………………………………………………………..

 
Tytuł:  Edukacja domowa a XXI wiek
Godz. 17.10-17.30
 
Prowadzący: dr hab. Marek Budajczak
Pracownik Zakładu Poradnictwa Społecznego, na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, edukator domowy, działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia Edukacji Domowej

O wystąpieniu:
Edukacja bez szkoły, prowadzona zasadniczo w domu ucznia, kojarzy się z tzw. „wyższymi sferami” i (co najpóźniej) przedwojennymi czasami. Ale żeby dziś, w III tysiącleciu?! 

Jakie walory miałyby takiej edukacji towarzyszyć? Czy mogłaby ona mieć cokolwiek wspólnego z różnymi alternatywnymi formami edukacji do (po?)nowoczesnego świata? Czy byłoby w niej miejsce na zaawansowaną wiedzę i kompetencje, na wsparcie i samorozwój, na przedsiębiorczość wraz ze spójnością społeczną, a może i na dynamiczną kreatywność? 

Na te i inne pytania, które tu padną, spróbujemy sobie wzajemnie udzielić inspirujących odpowiedzi.    

 
 
………………………………………………………………………………………………..

 

Przerwa: 
 
Godz. 17.30-17.45
………………………………………………………………………………………………..
 
Tytuł:O wychodzeniu ze sfery komfortu. Kiedy doświadczenie może sprzyjać uczeniu się? 
 
Godz. 17.45-18.05
 
Prowadząca: dr Małgorzata Rosalska
Pedagog, doradca zawodowy, pracownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Specjalizuje się w metodyce pracy doradczej z młodzieżą i dorosłymi oraz diagnostyce zasobów indywidualnych. Trenerka w zakresie pedagogiki przeżyć.
 
O wystąpieniu:
Celem wystąpienia jest przybliżenie najważniejszych założeń pedagogiki przeżyć i możliwości wykorzystania tej koncepcji w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Wskazane zostaną nie tylko teoretyczne podstawy zaproponowanej przez Kurta Hahna  formy pracy na podstawie przeżyć i doświadczeń, ale także konkretne przykłady rozwiązań metodycznych. 

………………………………………………………………………………………………..

 
Tytuł: Idea kształcenia przez całe życie – działalność Uniwersytetu Każdego Wieku 
Godz. 18.05-18.11
 
Prowadząca: Julita Plura – Broniszewska
Wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, od dwóch lat koordynuje działalność Uniwersytetu Każdego Wieku.
 
O wystąpieniu:
Wystąpienie będzie miało na celu przybliżenie idei Uniwersytetu Każdego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Idea kształcenia ustawicznego nabiera coraz większego znaczenia w kontekście działań na rzecz osób, które są spełnione zawodowo i rodzinnie, posiadają ogromny potencjał zarówno wiedzy, umiejętności, doświadczeń i dysponują czasem, żeby zrobić coś dla siebie i rozwinąć się w dziedzinach innych niż zawodowe. Do takich osób kierujemy działania w ramach Uniwersytetu Każdego Wieku – wyróżnikiem wśród innych Uniwersytetów jest brak ograniczeń wiekowych oraz wymogów dotyczących wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Chciałabym przybliżyć znaczenie działalność Uniwersytetów dla seniorów i nie tylko dla nich… 
………………………………………………………………………………………………..
 
Tytuł: Wystąpienie słuchaczki Uniwersytetu Każdego Wieku
Godz. 18.11-18.15

 

Prowadząca: Alfreda Kita
Słuchaczka Uniwersytetu Każdego Wieku przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 

 

          ………………………………………………………………………………………………..

znak zapytania
Tytuł:  Niespodzianka:)
Godz. 18.15-18.35

          Prowadzący:  

          ………………………………………………………………………………………………..

jarosław schulz
Tytuł: Wykorzystaj lepiej swój mózg!
Godz. 18.35-18.55
 
Prowadzący: Jarosław Schulz
Manager zajmujący się edukacją, aktualnie kieruje projektem nowoczesnych centrów językowych w ramach grupy PWN. Entuzjasta i propagator technik szybkiej nauki co realizuje warsztatów, zajęć na uczelniach i pracy z indywidualnymi klientami.
 
O wystąpieniu:
Musimy zapamiętać dziesiątki typologii, zasad, wyjątków i informacji. Musimy na żądanie wywołać je z pamięci. Musimy nimi z łatwością zarządzać. Są na to sposoby. Wiemy coraz więcej o naszym umyśle i o naszym mózgu, potrafimy zmierzyć drogę jaką przebywa informacja w drodze do naszej pamięci. Mamy też coraz doskonalsze technologie, które nam towarzyszą na co dzień i są zawsze pod ręką. Na warsztatach zobaczysz, poczujesz, usłyszysz i przećwiczysz, jak połączyć nowoczesne technologie i techniki multisensoryczne w skuteczny system do zapamiętywania i myślenia. I od razu możesz go użyć do nauki lub do pracy.

          ……………………………………………………………………………………………….

anna waligora

Tytuł:  Człowiek renesansu nie istnieje! Komentarz socjologa o stanie wiedzy i jej komunikowaniu w XXI wieku
Godz. 18.55-19.15
 
Prowadząca: Anna Waligóra, socjolog
Absolwentka studiów socjologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: socjologia cywilizacji współczesnej. Obecnie doktorantka (dysertacja z zakresu ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu) na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w Katedrze Socjologii i Filozofii oraz uczestniczka szeregu szkoleń z zakresu poszerzania umiejętności społecznych. Zajmuje się badaniami naukowymi, społecznymi i rynkowymi od 2006r.
 
O wystąpieniu:
Wystąpienie traktować będzie o wiedzy i komunikacji w warunkach nadmiaru tych czynników oraz o znaczeniu socjalizacji odwróconej w dzisiejszych czasach. Podczas wystąpienia zostanie przybliżonych kilka faktów socjologicznych, statystycznych, demograficznych i technologicznych warunków późnej nowoczesności, które unaocznią, że kluczem do umiejętności wykorzystania wiedzy i zdolności komunikacji jest sztuka świadomego wyboru.

 

 

          ………………………………………………………………………………………………..

 
Podsumowanie: 
Godz. 19.15-19.30

          Prowadząca:  Monika Łagodzińska, Prezes Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA

          ………………………………………………………………………………………………..

 

button_r5_c1

 
Jesteśmy na:

Polub nas!Masz sugestię? Daj znać!

Odwiedziło nas:
osób
Dziękujemy!

Kontakt

Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA
ul. Artura Grottgera 16/1
60-758 Poznań

KRS: 0000352885

Tel. +48 502 623 505
Email: biuro@fundacjaperitia.pl
  • Facebook
  • GoldenLine